IT pe Cheile Nerei

DOTARE CU HARD, SOFT ȘI ACCES INTERNET
PENTRU ASISTENȚA SOCIO-CULTURALĂ ÎN
ZONA RURALĂ CHEILE NEREIAnunturi si comunicate de presa

Pentru detalii dați click pe titlul anunțului.

Anunț de lansare apărut în ziarul Prisma (15 - 21 decembrie 2011, Anul XVI Nr. 30)
Anunț de intenție apărut în ziarul Prisma (15 - 21 decembrie 2011, Anul XVI Nr. 30)
Anunț de finalizare apărut în ziarul Prisma (15 - 21 martie 2012, Anul XVII Nr. 9)


Descrierea proiectului

  Finanțator: Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională - Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa prioritară III - Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public, Domeniul major de intervenție - Susținerea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor

  Perioada de implementare: 21.09.2011 - 15.03.2012

  Obiectivul principal: dezvoltarea și eficientizarea activității organizației prin valorificarea potențialului oferit de TIC în vederea:

 • îmbunătățirii comunicării în cadrul organizației și între organizație și mediul exterior;
 • facilitării accesului în timp real al organizației la baze de date și informații relevante atât pentru membrii acesteia cât și pentru beneficiarii serviciilor oferite de organizație;
 • integrării utilizării sistemelor informatice moderne în activitatea de zi cu zi a organizației.

  Obiective specifice:

 • îmbunătățirea comunicării și transferului de informații între sediul principal și voluntarii aflați pe teren, in asistarea persoanelor in nevoie;
 • întărirea capacității administrative a organizației printr-o mai bună organizare și evidență internă;
 • reducerea costurilor pentru proiectele proprii prin posibilitatea de redactare și multiplicare a materialelor de informare și promovare în regie proprie;
 • identificarea de noi activități, proiecte, grupuri țintă pentru diversificarea portofoliului de activități desfășurate;
 • eficientizarea comunicării cu actuali și potențiali finanțatori, colaboratori, parteneri și grupuri țintă din țară și străinătate;
 • ușurarea accesului la baze de date și informații relevante precum și prelucrarea mai facilă a acestora de către angajații, voluntarii și colaboratorii asociației.

  Activități desfășurate în cadrul proiectului:

 • 1. Promovarea proiectului în conformitate cu cerințele Ghidului solicitantului
  • 1.1. Anunț în presă privind lansarea proiectului
  • 1.2. Realizarea de etichete autocolante pentru echipamentele achiziționate prin proiect
  • 1.3. Realizare website, cu sigla Uniunii Europene, Sigla Guvernului României și sigla Instrumentelor Structurale în România postate pe site-ul finanțat din proiect și link către www.fonduri-ue.ro
  • 1.4. Anunț în presă privind finalizarea proiectului
 • 2. Proceduri de achiziție
  • 2.1. Întocmirea documentației de achiziție și transmiterea cererilor de ofertă
  • 2.2. Primirea și evaluarea ofertelor
  • 2.3. Încheierea contractelor de furnizare produse și servicii
 • 3. Recepție, instalare si punere in funcțiune echipamente, software, upgrade conexiuni internet și implementare soluție semnătura electronică
  • 3.1. Realizare conexiune internet
  • 3.2. Instalare și configurare server
  • 3.3. Realizare rețea
  • 3.4. Instalare echipamente achiziționate prin proiect
  • 3.5. Implementare soluție de semnătură electronică
 • 4. Management de proiect
  • 4.1. Coordonarea echipei de implementare a proiectului
  • 4.2. Depunerea de rapoarte periodice la finanțator
  • 4.3. Depunerea cererii de rambursare
  • 4.4. Arhivarea documentelor conform Ghidului solicitantului

  Rezultate: În urma implementării proiectului, a fost realizată o conexiune de acces la internet broadband de mare viteză, dotarea cu echipamente noi și performante și apariția unui web site simplu de prezentare a organizației și a proiectelor ei.


Proiecte

  Dacă doriți să susțineți activitățile noastre prin voluntariat sau prin donații, vă rugăm să faceți click aici.Proiecte în derulare

Proiecte finalizate