Metamorfosis

  Este o persoană juridică română de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică, având caracter cultural, educațional, religios, umanitar, caritabil și non-profit.Misiune

 Metamorfosis are ca misiune creșterea calității vieții oamenilor prin cunoașterea și promovarea valorilor spiritualității creștin-ortodoxe, cu precădere în rândul tinerilor, și acordarea de asistență spirituală și de ajutor moral și material semenilor aflați în stare de nevoie și neputință.Obiective

  Metamorfosis are ca obiective principale:

 • participarea la viața liturgică creștin ortodoxă a membrilor săi și desfășurarea unei activități de misiune în rândul tinerilor în acest sens;
 • strângerea de fonduri și implicarea directă în construirea de biserici, troițe, centre de tineret, așezăminte sociale, culturale și educaționale, precum și înființarea și întrebuințarea de așezăminte sociale (cămine de bătrâni, orfelinate, centre de zi, etc.) și instituții de învățământ (grădinițe, școli, acordarea de burse tinerilor râvnitori);
 • desfășurarea de activități filantropice și a unor programe de asistență socială;
 • promovarea conceptului de medicină creștină în conformitate cu dogma și morala creștină, și folosirea terapiilor medicinei naturiste în îmbunătățirea stării de sănătate fizică dar și spirituală a persoanei, a comunității, asigurând în acest mod un drept fundamental al omului;
 • activități promoționale prin intermediul mijloacelor de comunicare în masa: posturi radio, televiziune, ziare și reviste și prin alte modalități care nu contravin legii.

Parteneri

  Pentru îndeplinirea misiunii sale, Metamorfosis colaborează cu organisme de stat și neguvernamentale:

 • Mănăstirea NERA
 • Fundația TEOFANIA din Arad
 • Fundația Sf. Irina din București
 • Fundația Mama Ileana - Brașov
 • Fundația Umanitară Meridian - București
 • Asociația Medicală - Creștină Cristiana
 • Centrul de plasament Speranța - Reșița
 • Centrul de ingrijire și asistență - Oravița
 • Complexul de servicii sociale Oravița
 • Asociația Comunitară Creștină Montana - Ciclova Montana, Oravița
 • Primăria Ciudanovița
 • Centrul Medical Sasca - Montană
 • Parohia Slatina-Nera
 • Primăria Sasca - Montană
Ceea ce are omul dumnezeiesc în el este putința de a face bine.
Sfântul Grigorie de Nazianz


Lumea ni s-a dat pentru comunicare între noi, pentru a ne ajuta, prin ea, pe noi înșine.
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae

Blândețea este sprijinul răbdării, ușa iubirii. Prin blândețe, sufletul se apropie de simplitate, care este idealul ființei spirituale.
Pr. Prof. Dumitru Stăniloae

Nimic nu este atât de propriu firii noastre ca a fi în comuniune cu alții, a avea nevoie unii de alții și a ne iubi unii pe alții.
Sfântul Vasile cel MareExistă o singură măsură a iubirii: aceea de a iubi fără măsură.
Bernard de Clairvaux