Activitati

  Începând din martie 2007, când a luat ființă, Metamorfosis își orientează activitatea către:

 • promovarea valorilor spiritualității creștin-ortodoxe, în special în rândul tinerilor
  • organizarea de tabere de muncă și artă religioasă, pelerinaje, întâlniri;
  • organizarea de conferințe, proiecții de film, workshop-uri;
  • promovarea în rândul tinerilor a muzicii și picturii bizantine, organizarea de expoziții de artă bisericească, audiții muzicale și participarea la concursuri pe aceste teme;
  • editarea și difuzarea de cărți și alte publicații, de casete audio video, CD-uri;
 • acordarea de asistență spirituală, morală si materială persoanelor defavorizate social
  • asistență socială la domiciliu pentru a identifica persoanele care au nevoie de sprijin, în cadrul programelor inițiate de Asociație;
  • responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor părintești;
  • oferirea de soluții în vederea combaterii delicvenței juvenile și a violenței în familie;
  • acoperirea nevoilor materiale (alimente, îmbrăcăminte, bunuri) și financiare ale persoanelor în vârstă sau ale familiilor cu venituri mici;
  • activități de sensibilizare a oamenilor fata de semenii aflați în stare de nevoie și de neputință;
  • colaborări cu unități sanitare, leagăne de copii, azile de bătrâni în vederea asistării medicale, sociale și spirituale a bolnavilor, cât și a familiilor acestora.
 • cercetarea, dezvoltarea, promovarea și folosirea terapiilor medicinii naturiste
  • promovarea conceptului de medicină creștină, cu precădere în domeniile medicinii naturiste: fitoterapie, apiterapie, dietoterapie;
  • educarea populației în acest domeniu, pentru îmbunătățirea stării de sănătate fizică dar și spirituală a persoanei și a comunității;
  • promovarea avantajelor tratamentului medical-naturist și sensibilizarea prin diverse mijloace a bolnavilor și a celor interesați asupra riscurilor care decurg din folosirea abuzivă a medicației chimice.
 • creșterea standardelor profesionale ale membrilor permanenți și voluntari ai Asociației
  • organizarea de seminarii, întâlniri interne și externe, schimburi de experiență, cursuri de specializare în psihologie, medicină naturistă, medicină alopată, servicii sociale;
  • asigurarea accesului la cărți de specialitate, la internet și la mijloacele de comunicare în masă;
  • asigurarea spațiilor pentru desfășurarea activităților membrilor Asociației.